GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2018/2019

Świetlica szkolna pracuje codziennie
w godzinach 700-1800.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Godziny

Realizowane zajęcia

7:00 – 8:00

Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 – 9:00

Czytanie w ramach akcji 'Mądra szkoła czyta dzieciom".

9:00 – 10:30

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

10:30 – 11:35

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

11:35 – 12:15

Gry planszowe, zabawy tematyczne, wypoczynek po zajęciach lekcyjnych.

12:15 – 13:35

Przygotowanie do obiadu, obiad, relaks poobiedni.

13:35 – 14:00

Czytanie w ramach akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”.
14:00 – 14:30

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

14:30 – 15:00 Zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne.
15:00 – 16:00 Zajęcia sportowe na boisku szkolnym.
16:00 – 18:00 Gry logiczne i planszowe, dowolne zabawy dzieci.
 


Ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb dzieci.

 

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY
POSZCZEGÓLNYCH GRUP ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2018/19

 

Imię i nazwisko nauczyciela
wychowawcy

Grupa

Jagoda Nowacka

I

Danuta Okszos

II

Anna Nurzyńska

III

Beata Żebrowska – Maciołek

IV

Teresa Bączkiewicz

V

Katarzyna Krakowiak

VI

Beata Bartczak

VII

Vacat

VIII

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICA