Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 2019. Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki. Siedmiu uczniów otrzymało wyróżnienia.  Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych) w kilkunastu krajach.

 

 

Uczniowie nagrodzeni:

1. Alicja Szulkowska           klasa II b                 66,25 pkt      wyróżnienie.

2. Joachim Remiszewski     klasa III a                     85 pkt      wyróżnienie.

3. Ernest Kursa                  klasa III a                     70 pkt      wyróżnienie.

4. Kinga Deptuła                klasa V b              106,25 pkt      wyróżnienie.

5. Zuzanna Sitkiewicz         klasa V b              102,25 pkt      wyróżnienie.

6. Dominik Grochowski      klasa VI c              133,75 pkt      wyróżnienie.

7. Krzysztof Piraszewski     klasa VI c              133,75 pkt      wyróżnienie.

 

Przedziały punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych były inne.

Leszek Bączkiewicz