Aktualności

Zima w Mieście 2019
Zima w Mieście 2019
30 listopad 2018

W Szkole Podstawowej nr 110 będzie realizowany program „Zima w Mieście” 2019 w dniach: 28.01.2019 - 8.02.2019 r.
Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 12.00  (trwać będą do 13 grudnia do godziny 12.00) przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Ważne dokumenty:

Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2019 pobierz harmonogram zapisów

Zasady rekrutacji do Programu Zima w Mieście 2019 pobierz zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej i na wolne miejsca do Programu Zima w Mieście 2019 pobierz harmonogram rekrutacji

W ramach „Zima w Mieście” 2019  feryjna placówka edukacyjna będzie funkcjonować przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 7.00 - 17.00 i zapewniać opiekę nad dziećmi. Organizowane będą różnorodne zajęcia oraz wycieczki – do kina, parku rozrywki, na seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat w feryjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Zapraszamy!
Małgorzata Pietrzak
kierownik feryjnej placówki edukacyjnej