Aktualności

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
8 listopad 2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy O UDOSTĘPNIENIE LISTU RODZICOM I OPIEKUNOM DZIECI.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów pobierz:(pdf)

- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych pobierz:(pdf)