Aktualności

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
9 październik 2018

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II-III do udziału w konkursie czytelniczym literatury patriotycznej „Kto najładniej przeczyta."

CELE KONKURSU:

 • Uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz nawyku czytania.
 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
 • Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu literackiego.
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Propagowanie kultury czytelniczej.
 • Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 • Stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych.

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas II i III.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów najpóźniej do 19 października (piątek) do p. Katarzyny Krakowiak lub w świetlicy szkolnej.
3. Uczniowie na konkurs przygotują czytanie wybranego przez siebie tekstu: „ Legendy polskie”,  którego prezentacja nie przekroczy 2 minut.
4. Piękne czytanie krótkiego tekstu /15 zdań/ - treści uczeń nie zna. Dobór wylosowany  z opowiadań o dziejach Polski.                                                                                                                                             

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  24.10.2018r. (środa), godz. 15.00 w sali 30.

KRYTERIA OCENY: 

Podczas czytania ocenie podlegać będzie:

 • poprawność czytania, płynność, bezbłędność czytania /0-5 pkt./
 • dykcja, tempo oraz interpretacja czytanego tekstu /0-5 pkt./
 • ogólne wrażenie artystyczne /0-5 pkt /
 • odpowiedni dobór własnego tekstu /0-5 pkt/


Suma zdobytych punktów wyłoni laureatów konkursu. W sytuacji zdobycia takiej samej liczby punktów przez uczestników z jednej kategorii wiekowej, uczestnicy konkursu wylosują i zaprezentują przed Jury tekst z puli przygotowanej przez organizatora.                                                      

Organizator: Katarzyna Krakowiak