Aktualności

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne
11 wrzesień 2018

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,
W bieżącym roku szkolnym proponujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I:
- z języka polskiego – p. H. Olesiejuk
- z matematyki – p. M. Krawczyk
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas II:
-z języka polskiego – p. I. Tolak, p. A. Pisowocka
- z matematyki – p. I. Tolak, p. A. Pisowocka
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas III:
-z języka polskiego – p. M. Cabaj, p. R. Głudkowska
- z matematyki – p. M. Cabaj, p. R. Głudkowska
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas IV:
-z języka polskiego – p. A. Kamińska
- z matematyki – p. K. Bielas - Piguła
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas V:
-z języka polskiego – p. K. Godziebiewska
- z matematyki – p. A. Jakubowska
- z języka angielskiego – p. Iryna Horokhova
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas VI:
-z języka polskiego – p. K. Godziebiewska, p. M. Pietrzak
- z matematyki – p. A. Jakubowska
- z języka angielskiego – p. Iryna Horokhova
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas VII:
-z języka polskiego – p. M. Składanek
- z matematyki – p. L. Bączkiewicz
- z języka angielskiego – p. Iryna Horokhova
•    Zajęcia rewalidacyjne - p. D. Błocka, p. K. Jakubowska, p. E. Mistewicz, p. A. Adamczyk
•    W ramach programu Wars i Sawa koła dla ucznia zdolnego:
- koło polonistyczne dla klas II i III – p. M. Cabaj
- koło matematyczne dla klas II i III – p. M. Cabaj
- koło matematyczne dla klas VI i VII „Z matematyką na Ty” –
p. M. Głuchowska
- koło matematyczne dla klas IV i V „Z matematyką za pan brat” –
p. A. Jakubowska
- koło polonistyczne dla klas VI – VII „Słowa i obrazy” – p. M. Składanek
•    Koła zainteresowań:
- „Eksperymenty” dla klas I – III – p. B. Bartczak
- „Savoir – vivre” dla klas I – III – p. K. Krakowiak
- „Łamigłówki mądrej główki” rozrywki umysłowe dla klas I – III –
p. H. Olesiejuk
- „Magiczny świat origami” dla klas I – III – p. M. Krawczyk
- „Koło teatralne” dla klas I – III – p. R. Głudkowska
- „Koło regionalne” dla klas I – III – p. A. Pisowocka
- „Tańce w kręgu” dla klas IV- VII – p. K. Jurys
- Chór dla klas dla klas IV - VII – p. M. Pietrzak
- „Koło turystyczne” dla klas IV – VII – p. B. Pajęcka – Pluta
- „Koło logicznego myślenia i łamigłówek matematycznych” dla klas IV – VII – p. K. Bielas – Piguła
- „Eksperymenty przyrodnicze” dla klas IV – VII – p. E. Majnert
- Koło informatyczne „Programujemy” dla klas IV – VII – p. A. Jakubowska
- „Wkręceni w czytanie” dla klas V – VI – p. I. Pietrzak
- „ABC młodego dziennikarza” dla klas IV – VII – p. K. Godziebiewska
- Pierwsza pomoc przedmedyczna dla klas I – III (I sem.) – p. D. Okrzos
- Pierwsza pomoc przedmedyczna dla klas IV – VII (II sem.) – p. E. Majnert
- „Koło plastyczne” dla klas I – III – p. D. Okrzos
- „Wolontariat” dla klas IV – VII – p. K. Krakowiak
- Koło języka niemieckiego dla klas IV i V – p. T. Dąbrowska
- Koło języka niemieckiego dla klas VI i VII – p. T. Dąbrowska

Zapisy na poszczególne zajęcia prowadzą nauczyciele prowadzący zajęcia.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń najpóźniej do 14 września.