Aktualności

Informacje dla rodziców i uczniów uzdolnionych
Informacje dla rodziców i uczniów uzdolnionych
11 czerwiec 2018

Z początkiem czerwca ruszyły zapisy do programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy.  Fundusz nie przyznaje stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

Szczegóły dotyczące programu oraz rekrutacji znajdują się na stronie http://fundusz.org w zakładce Rekrutacja 2018.

Zgłoszenia można dokonać do 30 czerwca poprzez link: https://baza.fundusz.org/rejestracja/.

Lider SZWU programu Wars i Sawa,
Mariola Cabaj