Aktualności

Szkolny konkurs plastyczny pt.
Szkolny konkurs plastyczny pt. "Warszawskie baśnie i legendy"
20 maj 2018

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Warszawskie baśnie i legendy".

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranej warszawskiej baśni lub legendy.
Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane samodzielnie lub wspólnie przez kilku uczniów Szkoły Podstawowej nr 110. Wymiary pracy nie powinny być mniejsze niż format A4, ani większe niż format A3. Prace można wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

Uczestnik lub uczestnicy mogą przekazać tylko jedną pracę.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora lub autorów pracy, klasę, a także tytuł baśni lub legendy, której poświęcona jest praca.

Pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 4.06.2018 r.

Regulamin konkursu: pobierz

Magdalena Wrzesińska