Aktualności

„Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny na Białołęce”
„Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny na Białołęce”
17 maj 2018

W okresie marzec-maj uczniowie z klas III - IV biorą udział w projekcie „Mocni w Emocjach - projekt profilaktyczny na Białołęce” finansowany z Urzędu Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy a zrealizowany przez Stowarzyszenie Strefa Wzrostu. W ramach projektu odbywa się 36 godzin warsztatów w klasach, spotkania indywidualne z wychowawcami tych klas oraz warsztaty dla rodziców. Celem projektu jest rozwój umiejętności nazywania, rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania emocji oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem oraz ze złością. Działania w projekcie rozwijają ważne kompetencje życiowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W projekcie biorą udział także wychowawcy oraz rodzice uczniów i uczennic, aby ujednolicić i utrwalić sposób pracy w tym obszarze. Zajęcia w projekcie prowadzone są przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenia.

Dorota Błocka