Aktualności

Konkurs wiedzy ekologicznej
Konkurs wiedzy ekologicznej
14 maj 2018

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Celem konkursu jest:
• Promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów
• Zwiększenie świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego
• Promocja właściwego postępowania z odpadami.

Uczniowie rozwiązują test składający się z 30 pytań.

Laureaci nagradzani są oceną celującą w I obszarze z przyrody i dyplomem.

Termin konkursu: 21 maja na 7-ej godz. lekcyjnej (poniedziałek) w sali przyrodniczej.

Ewa Majnert