Aktualności

Ogólnopolskie badanie „Kompetencje dla przyszłości 2018”
Ogólnopolskie badanie „Kompetencje dla przyszłości 2018”
9 maj 2018

 

 

 

Ogólnopolskie badanie „Kompetencje dla przyszłości 2018”

dla klas VI SP nr110

organizowane przez

FUNDACJĘ NAUKOWĄ EVIDENCE INSTITUTE

na zlecenie Biura Edukacji

 

Badanie „Kompetencje dla przyszłości 2018” dla klas VI składa się z testów rozumienia czytanego tekstu, matematyki i języka angielskiego.

Test z jednego przedmiotu uczeń będzie rozwiązywał (online) w ciągu 35 minut.

Zostanie to poprzedzone 10-minutowym modułem wstępnym zapoznającym uczniów ze sposobem rozwiązywania zadań oraz zbierającym dodatkowe informacje, które posłużą do pomiaru istotnych czynników związanych z nauczaniem danego przedmiotu.

 

HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCJE 2018

 

11 maja 2018r. (piątek) – matematyka

pracownia komputerowa - 20

 

Godzina lekcyjna

 

klasa

Osoba odpowiedzialna

za przeprowadzenie testu

2

VI b

p. M. Głuchowska

4

VI a

p. L. Bączkiewicz

 

 

14 maja 2018r. (poniedziałek) – czytanie ze zrozumieniem

pracownia komputerowa – 20

Godzina lekcyjna

 

klasa

Osoba odpowiedzialna

za przeprowadzenie testu

5

VI b

p. M. Składanek

6

VI a

p. M. Pietrzak

 

 

16 maja 2018r. (środa) – język angielski

pracownia komputerowa - 20

 

Godzina lekcyjna

 

klasa

Osoba odpowiedzialna

za przeprowadzenie testu

4

VI b

p. M. Radziszewska

5

VI a

p. M. Radziszewska