Aktualności

PODSUMOWANIE PROJEKTU PT. „PODRÓŻ DO ŚWIATA WARTOŚCI”
PODSUMOWANIE PROJEKTU PT. „PODRÓŻ DO ŚWIATA WARTOŚCI”
28 kwiecień 2018

Dnia 18 kwietnia 2018 roku Uczniowie z klas I-III i Wychowawcy spotkali się na podsumowaniu projektu pt. „Podróż do świata wartości”.

Podczas trwania całego projektu uczniowie wykonywali szereg rożnych działań m.in. wykonywanie wspólnych plakatów, włączali się w akcje charytatywne; nauczyli się piosenek, prezentowali swoje wiersze, opowiadania oraz przedstawiali krótkie scenki.

Podczas naszych podsumowań z każdej klasy wybierana była osoba, która wykazywała się szczególną i bezinteresowną pomocą innym; swoim zachowaniem i postawą były wzorem do naśladowania dla innych. Uczniowie otrzymywali nominację w kategorii „Mały człowiek - wielkie serce”.

Uroczysty apel poświęcony został podsumowaniu projektu oraz patronowi szkoły, Kazimierzowi Jeżewskiemu. Po oficjalnym przemówieniu Pani Dyrektor Hanny Kościołek rozpoczęliśmy główną część obchodów tego dnia.

Pani Mariola Cabaj w przygotowanej prezentacji przybliżyła postać Kazimierza Jeżewskiego - wybitnego pedagoga i działacza oświatowego. Ponadto nawiązano do działań jakie Kazimierz Jeżewski prowadził - m.in. w pierwszej połowie XX wieku stworzył nowoczesne i przyjazne dzieciom formy opieki nad sierotami: Gniazda Sieroce i Wioski Kościuszkowskie.

Wspomniana została wizyta uczniów klas drugich i koła na cmentarzu Powązkowskim, która miała na celu oddania czci i pamięci wybitnego pedagoga jakim był Kazimierz Jeżewski poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Następnie przypomnieliśmy sobie pokrótce obszary i zagadnienia jakie poruszaliśmy podczas trwania każdego z etapów.

Pierwszy etap - „Przyjaźń”. Mogliśmy wysłuchać krótkiego opowiadania uczennicy Joanny Rogowskiej z klasy 3c, który nawiązywał do przyjaźni i koleżeństwa. Następnie wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Przyjaciel wie”.

Drugi etap to nawiązanie do wartości jaką jest „Patriotyzm”. Uczniowie chętnie wyjaśniali znaczenie tego pojęcia i jaka role odgrywa w naszej społeczności. Wspomnieliśmy spotkania z kombatantami i ważne uroczyste wydarzenia tj. Dzieci z klas drugich i trzecich oddały hołd poległym za wolność naszego kraju odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej. Następnie uczniowie z klasy 2a w prezentacji „Mała ojczyzna” wcielili się w rolę Mazowsza, Warszawy i Białołęki.

Trzeci etap - „Rodzina”. Uczniowie z klasy 1 a i 1b zaprezentowali krotka scenkę pt. „Z życia pewnej rodziny”. Występ ożywił publiczność gdyż ukazane w  niej sytuacje nie raz można zauważyć w naszym życiu codziennym. Po  tej części razem wszyscy uczniowie wspólnie zaśpiewali  piosenkę pt. „Rodzina”.

Czwarty etap to podsumowanie wartości –„Pomoc i współdziałanie. Skupialiśmy się na pomocy innym  potrzebującym ludziom. Krótka scenka w  wykonaniu klasy 3d pt. „Zachowanie w autobusie”, ukazała nam ,że nie zawsze  dzieci i młodzież ustępują miejsca osobom starszym. Na zakończenie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Piosenka o pomaganiu ludziom”.

Po oficjalnej części apelu nastąpiło wręczenie nagrody specjalnej ufundowanej przez działające w przy naszej szkole Stowarzyszenie „Czwórka z Plusem" w kategorii „Mały człowiek, wielkie serce”. Osoby nagrodzone chętnie wykonują dodatkową pracę i z własnej inicjatywy podejmują działania na rzecz klasy i szkoły.

Ostatnim elementem było wręczenie pozostałych dyplomów i nagród, za zdobyte osiągnięcia w minionych miesiącach w konkursach matematycznych, warcabowym, z języka angielskiego, plastycznym.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Zachęcamy do dalszej pracy i aktywności na rzecz klasy i szkoły.