Aktualności

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Plakat mówiący o wartościach”
Szkolny konkurs plastyczny pt. „Plakat mówiący o wartościach”
22 kwiecień 2018

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Plakat mówiący o wartościach".

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przedstawiającej pozytywne wartości, np. przyjaźń, miłość, patriotyzm, wolność, wiarę. Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane samodzielnie lub wspólnie przez kilku uczniów Szkoły Podstawowej nr 110. Wymiary pracy nie powinny być mniejsze niż format A4, ani większe niż format B2. Plakaty można wykonać w dowolnej technice plastycznej.
Uczestnik lub uczestnicy mogą przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

Każdą pracę należy podpisać na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora lub autorów pracy oraz klasę.

Pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 11.05.2018 r.

Regulamin konkursu: pobierz

Magdalena Wrzesińska