Aktualności

Mazowiecki Konkurs Plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”
Mazowiecki Konkurs Plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”
7 marzec 2018

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość zaprasza do udziału w Mazowieckim Konkursie Plastycznym „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”.

Pisanka może być wykonana dowolną techniką - każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną pisankę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Wszystkie prace muszą być umieszczone na podstawkach (pudełko, koszyczek, kieliszek itp.) umożliwiających ich prezentację oraz opisane. Informacja przymocowana do podstawki musi zawierać:
- imię, nazwisko, wiek! (nie klasa),
- nazwę i telefon placówki patronującej,
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Prace konkursowe wraz z podstawką i opisem prosimy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 13.03.2018 r.

Regulamin konkursu: pobierz.

Magdalena Wrzesińska