Aktualności

Bezpłatne zajęcia
Bezpłatne zajęcia
19 grudzień 2017

Szkoła Podstawowa nr 110 wraz z Urzędem Dzielnicy Warszawa
Białołęka serdecznie zaprasza dzieci szkół białołęckich klas II - VIII
na bezpłatne zajęcia ,,Dzieci grają w szachy SP 110”
w ramach budżetu partycypacyjnego.

Zajęcia prowadzone będą w okresie luty – czerwiec  oraz wrzesień – grudzień 2018 r. w 3 grupach liczących 8 - 15 osób (1 grupa początkująca: uczniowie klas II-IV, 2 grupa początkująca: uczniowie klas V-VIII oraz 3 grupa średniozaawansowana: uczniowie klas II-VIII).

W każdym okresie jedna grupa ma 12 zajęć trwających 60 min., w tym na ostatnich zajęciach jest przeprowadzany turniej szachowy.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnego trenera Polskiego Związku Szachowego, sędziego, nauczyciela z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Kwalifikacje do grupy średniozaawansowanej odbędą się na podstawie testu wstępnego, który zostanie przeprowadzony 29 stycznia 2018 o godz. 16.00 w SP 110.

Zajęcia w SP 110, ul. Bohaterów 41. Pierwsze zajęcia 5 lutego 2018 r.

Harmonogram zajęć:
- grupa początkująca klasy V-VIII w poniedziałki godz. 15.30-16.30
- grupa początkująca klasy II-IV w poniedziałki godz. 16.35-17.35
- grupa średniozaawansowana klasy II-VIII w poniedziałki godz. 17.40-18.40

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 110 (osobiście lub pod numerem tel. 22 811 29 62) do dnia 29 stycznia 2018 r. godz.15.00
- dostarczenie do szkoły wypełnionej karty uczestnictwa i podpisanego regulaminu.
- warunkiem uczestnictwa w grupie początkującej będzie posiadanie własnego zestawu do gry w szachy(szachownicy i bierek szachowych) oraz spełnienie kryterium wiekowego (grupa dzieci młodszych II-IV klasa, grupa dzieci starszych V-VIII klasa).
- warunkiem uczestnictwa w grupie średniozaawansowej będzie posiadanie własnego zestawu do gry w szachy (szachownicy i bierek szachowych) oraz pozytywne zaliczenie testu wstępnego.

Cele zajęć szachowych:
- poznanie pojęć szachowych i zasad gry w szachy,
- kształtowanie twórczej aktywności, myślenia przyczynowo - skutkowego,
- ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia
  i cierpliwości, logiki i intuicji,
- nauka gry w szachy i doskonalenie sprawności,
- umiejętność rywalizacji z graczami - postawa fair play.

Koordynator zajęć Hanna Kościołek

Dokumenty do pobrania: