Aktualności

Diagnoza „Połowa drogi”
Diagnoza „Połowa drogi”
11 grudzień 2017

We wrześniu bieżącego roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w diagnozie „Połowa drogi”. Sprawdzian  nastawiony był przede wszystkim na diagnozowanie podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych, które powinien posiadać absolwent klasy III. Do sprawdzianu przystąpiło 3263 uczniów szkół warszawskich, w tym 86 z naszej szkoły.

Gratulujemy uzyskania bardzo dobrego wyniku.

Leszek Bączkiewicz