Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
7 grudzień 2017

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. – „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest:

1. Popularyzowanie wśród młodzieży historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.
2. Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów przez inspirowanie ich do poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących edukacji historycznej.
3. Mobilizowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania, gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w nowatorskiej, interesującej i twórczej formie.
4. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym, które zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
- I etap szkolny do 15 lutego 2018 r.
- II etap - finałowy do 14 maja 2018 r.

Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do nauczyciela historii.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku (pobierz).

Artur Przyłucki