Aktualności

„Podróż do świata wartości” – II etap
„Podróż do świata wartości” – II etap
28 listopad 2017

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po raz kolejny pokazali, że bardzo poważnie podchodzą do realizowanych w szkole projektów. Tym razem wykonywaliśmy zadania, które miały na celu rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postawy szacunku do symboliki narodowej.

Realizację drugiego etapu rozpoczęliśmy już pod koniec  października od nauki pełnej wersji „Mazurka Dąbrowskiego”. My, nauczyciele, jesteśmy dumni z tego, że nasze dzieci znają wszystkie zwrotki  hymnu narodowego  i wiedzą, jak zachować się podczas jego wykonywania. Uczniowie uczyli się również słów ważnej historycznie pieśni  - „Legiony”. Wiele zajęć poświęconych zostało na rozmowy o patriotyzmie, symbolice narodowej, historii Polski oraz „małych ojczyznach”. Dzieci z klas drugich i trzecich oddały hołd poległym za wolność naszego kraju odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej. Uczestniczyły też w spotkaniach z kombatantami i historykami, którzy starali się w przystępny sposób przybliżyć uczniom trudną historię naszego kraju. Klasy IIIa i IIIb przygotowały przepiękną uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a wszyscy wykonali biało-czerwone kotyliony. Podczas zajęć z etyki wiele czasu poświęciliśmy na poznanie naszej „małej ojczyzny – Białołęki”.

W piątek 24 listopada odbyło się podsumowanie drugiego etapu projektu wychowawczo-edukacyjnego „Podróż do świata wartości”.  Spotkanie uświetnili zaproszeni goście: kmdr Henryk Kalinowski - wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  płk Zbigniew Żurowski – dyrektor Biura ZG oraz płk Ryszard Bzinkowski – historyk, przyjaciel naszej szkoły. Po powitaniu przez panią wicedyrektor Hannę Kościołek, głos zabrali zaproszeni goście, którzy w kilku słowach wprowadzili uczniów w tematykę patriotyzmu, historii Polski, munduru wojskowego. Następnie prowadząca spotkanie, p. Renata Głudkowska zaprosiła do obejrzenia krótkiej prezentacji multimedialnej podsumowującej II etap projektu. Później  dzieci z klas IIIa i IIIb zaprezentowały fragmenty inscenizacji, którą przygotowały z okazji 11 Listopada. Nie zabrakło również akcentu „małych ojczyzn” – klasy drugie zaśpiewały fragment piosenki „Warszawa da się lubić”, a wybrani uczniowie w charakterystycznych strojach wcieliły się w rolę Mazowsza, Warszawy i Białołęki.

Tradycyjnie też poznaliśmy uczniów nominowanych w plebiscycie „Mały człowiek – wielkie serce”. Cieszymy się, że zacne grono powiększyło się o kolejne dzieci.

Na koniec spotkania kmdr Kalinowski wręczył pani wicedyrektor pamiątkową  książkę o wielkich Polakach, która została przekazana do szkolnej biblioteki. Zarówno kmdr Kalinowski, jak i płk Żurawski byli pod wielkim wrażeniem tego, że w naszej szkole kładziemy tak duży nacisk na wychowanie w duchu patriotyzmu. Dziękując za zaproszenie byli wyraźnie wzruszeni postawą naszych dzieci.

W imieniu nauczycieli i uczniów klas I – III,
Mariola Cabaj