Aktualności

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” pod patronatem marszałka Senatu RP
Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” pod patronatem marszałka Senatu RP
15 listopad 2017

Senat RP – włączając się w organizację 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – zaprasza uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VI.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

  • temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
  • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
  • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
  • materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
  • praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
  • udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Prace konkursowe należy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 9.01.2018 r. Spośród prac jury wybierze 3 najlepsze, które zgłosi do dalszych etapów konkursu.

Regulamin konkursu: pobierz.

Magdalena Wrzesińska