Aktualności

Projekt „Podróż do świata wartości”
Projekt „Podróż do świata wartości”
31 październik 2017

„PRZYJAŹŃ JEST JAK SŁOŃCE.
CZASEM COŚ JĄ PRZYSŁONI,
LECZ NIGDY NIE GAŚNIE.”

W środę 25 października odbyło się podsumowanie pierwszego etapu projektu realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klas I – III pod kierunkiem swoich nauczycieli-wychowawców „podróżowali” po świecie wartości i zgłębiali zagadnienia związane z tematem wiodącym pierwszej części czyli przyjaźnią i koleżeństwem.

Każda klasa, oprócz zadania obowiązkowego czyli nauki piosenki „Przyjaciel wie”, wykonywała zadania dodatkowe. W klasach pierwszych prowadzone były zajęcia integrujące zespoły oraz zajęcia plastyczne, których tematem przewodnim był przyjaciel/kolega. Klasy drugie w ramach integracji międzyoddziałowej spędzały czas podczas wspólnych wyjazdów i wycieczek. Zaś zajęcia grupowe w szkole zaowocowały powstaniem plakatów na temat przyjaźni i jej roli w naszym życiu. Klasy trzecie oprócz wycieczek integracyjnych pisały wiersze, bajki i opowiadania o przyjaźni i koleżeństwie. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem tworzyli również portrety swoich przyjaciół, które zdobią teraz szkolny korytarz.

Podczas naszego wspólnego spotkania podsumowującego pierwszy etap projektu zaprezentowane zostały wybrane prace plastyczne i literackie naszych uczniów. Poznaliśmy również pierwszych nominowanych do zaszczytnego miana „Mały człowiek – wielkie serce”. Są to osoby, które niosą bezinteresowną pomoc swoim kolegom i koleżankom, chętnie wykonują dodatkowe prace i z własnej inicjatywy podejmują działania na rzecz klasy i szkoły. Gratulujemy takiej postawy!

Mariola Cabaj