Aktualności

KONKURS POETYCKI „MOJA SZKOŁA”
KONKURS POETYCKI „MOJA SZKOŁA”
22 październik 2017

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie na napisanie wiersza na temat „ Moja szkoła”. Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów, rozwijanie sprawności poetyckiej, zainteresowanie uczniów poezją.

Jury, złożone z nauczycieli języka polskiego, będzie oceniać:
– zgodność z tematem
– poprawność językową
– dobór środków poetyckich
– oryginalność ujęcia tematu

Wiersze należy składać do 31.10. 2017 r. do nauczycieli języka polskiego. Na odwrocie proszę podać imię i nazwisko autora oraz klasę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie. Najciekawsze wiersze zostaną zamieszczone w gazetce szkolnej.

Katarzyna Godziebiewska