Aktualności

Konkursy plastyczne
Konkursy plastyczne
8 październik 2017

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w wewnątrzszkolnych konkursach plastycznych:

  • „Mój przyjaciel”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i wzajemnej empatii, podkreślenie wartości jaką jest przyjaźń.

  • oraz „W oczach się mieni od kolorów jesieni”.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią, możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości oraz Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Prace przekazane na konkursy muszą być samodzielnie wykonane przez autora w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej (nie mogą być wykonane z zastosowaniem technik przestrzennych). Format prac to A3 lub A4.

Prace konkursowe należy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 27.10.2017r.

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel” (pobierz).

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pt. „W oczach się mieni od kolorów jesieni” (pobierz).

Magdalena Wrzesińska