Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY POLONISTYCZNE „Z ortografią na co dzień”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY POLONISTYCZNE „Z ortografią na co dzień”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Serdecznie zapraszam dzieci z klas I - III do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych "Z ortografią na co dzień" oraz "Z poprawną polszczyzną na co dzień".
Konkursy składają się z trzech etapów, z których pierwsze dwa odbywają się na terenie naszej szkoły:
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”: I etap – 19 października 2018 r.; II etap – 7 stycznia 2019 r.
„Z ortografią na co dzień”: I etap – 22 października 2018 r.; II etap – 8 stycznia 2019 r.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. Zgodnie z regulaminem organizatora opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 9 zł (dwa konkursy 18 zł).

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 27 WRZEŚNIA 2018 r.
Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się i uiszczenie opłaty u wychowawców.

„Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”
„Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas VII do wzięcie udziału w konkursie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pt. „Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”, organizowanym przez Województwo Mazowieckie we współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem konkursu jest:
1) aktywizacja młodzieży z terenu Mazowsza w zakresie:
– promowania dobrych nawyków uczestników ruchu drogowego,
– podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– popularyzacji wiedzy o procesie zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami;
2) podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów prawa regulujących tę dziedzinę.

Konkurs polega na przygotowaniu w wersji elektronicznej projektu graficznego – plakatu, który będzie związany z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podręczniki
Podręczniki

Szanowni Państwo Rodzice
Uprzejmie informujemy, iż od tego roku szkolnego decyzją Rady m.st. Warszawy kwota zwrotu za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały zakupione w ramach dotacji docelowej będą wpłacane na wydzielony rachunek szkoły, a nie jak dotychczas na rachunek dochodów miasta.

Rachunek Szkoły Podstawowej nr 110

82 1030 1508 0000 0005 50174057

W rachunku należy podać informację – „za zniszczone podręczniki,  imię i nazwisko ucznia oraz klasę”.