Aktualności

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ Microphone Star 2018
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ Microphone Star 2018

Uczniów klas IV-VI zapraszamy do MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ Microphone Star 2018.

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich ul. Wóycickiego 1/3 bud. 13 w Warszawie.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
- I etap to przesłuchania – eliminacje – dla wszystkich zgłoszonych (19.04.2018 r.)
- II etap - konkurs finałowy – dla osób zakwalifikowanych w drodze eliminacji.
3. Zasady uczestnictwa:
- Uczestnikami mogą być uczniowie wymienieni w pkt. 5 występujący solo, w duecie lub w zespole
- każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego duetu/zespołu
- szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa występy (tj. dwoje solistów lub dwa duety lub dwa zespoły lub solistę i duet lub solistę i zespół lub duet i zespół)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „COŚ MOJEGO”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „COŚ MOJEGO”

Organizator konkursu - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu zachęca do tworzenia prac plastycznych pełnych energii i kolorów, pełnych przyjaźni, optymizmu i wiary w cuda. Aby jeszcze bardziej zainspirować dzieci i młodzież do twórczego i kreatywnego działania proponuje muzyczny przebój, który idealnie pasuje do idei konkursu, piosenkę pt. PO CO w wykonaniu KAYAH.

KATEGORIE WIEKOWE:
I grupa – kl. I – III
II grupa – kl. IV –VII
III grupa – Gimnazjum
IV grupa – uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 
W konkursie przewidziane są wyróżnienia.

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza”
Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza".

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranego przez ucznia wiersza.
Prace przekazane na konkurs muszą być samodzielnie wykonane przez autora. Wymiary pracy nie powinny być większe niż 29,7 cm x 42 cm (format A3). Prace można wykonać w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej.
Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, a także tytuł wiersza, któremu poświęcona jest praca.
 
Pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi plastyki- Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 06.04.2018 r.

Regulamin konkursu: pobierz.