Aktualności

Wniosek o wydanie Karty Ucznia ZTM
Wniosek o wydanie Karty Ucznia ZTM

Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów naszej szkoły, którzy nie złożyli wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, mogą dostarczyć wniosek do sekretariatu szkoły w terminie do 13 września 2017r.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez ZTM:

Wniosek o wydanie Karty Ucznia można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 15 tys. złotych.
Celem programu jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców wytypowano nowości wydawnicze, które wzbogacą ofertę biblioteki szkolnej.
Zachęcamy do sięgania po książki tych co lubią czytać oraz tych, którzy odkrywają w sobie tę pasję.

Podsumowanie akcji „Jak nie czytam jak czytam”
Podsumowanie akcji „Jak nie czytam jak czytam”

1 czerwca 2017 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja polegała na zebraniu uczniów oraz innych zainteresowanych osób w wybranym miejscu z książkami, wspólne czytanie, zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję i wypełnienie formularza, będącego sprawozdaniem. Pragnę poinformować, że  459 409 uczniów z całej Polski (w tym my) pobiło rekord w ogólnopolskim czytaniu. Przypominam, że ubiegłoroczny rekord wyniósł 432 608 uczniów.
Dziękuję wszystkim za udział w tym fantastycznym wydarzeniu.