Aktualności

FINAŁ VII  DZIELNICOWEGO KONKURSU „Białołęka-MOJA MAŁA OJCZYZNA”
FINAŁ VII DZIELNICOWEGO KONKURSU „Białołęka-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

15 maja 2018 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 110 przy ulicy Bohaterów 41 odbył się turniej wiedzy o Białołęce dla uczniów klas trzecich.

Pani Dyrektor Grażyna Zając rozpoczęła oficjalną część konkursu od  przemówienia i wręczenia nagród dla laureatów w kategorii klas pierwszych i drugich w konkursie plastycznym. Pani Dyrektor podkreśliła ważność naszej  małej ojczyzny - Białołęki i społeczności lokalnej jaką tworzą pasjonaci i mieszkańcy dzielnicy. Dzieci ze szkół  białołęckich przygotowując się do konkursu zdobywają wiele cennych informacji z dziejów historii ważnych miejsc.

Następnie uczniowie z klas trzecich w trzyosobowych zespołach wzięli udział w Turnieju Wiedzy o dzielnicy.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2018
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2018

W lutym 2018 roku w naszej szkole odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2018 pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas III-VI. W tym roku niestety nikomu nie udało się otrzymać wyróżnienia.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

Szkolny konkurs plastyczny pt.
Szkolny konkurs plastyczny pt. "Warszawskie baśnie i legendy"

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Warszawskie baśnie i legendy".

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranej warszawskiej baśni lub legendy.
Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane samodzielnie lub wspólnie przez kilku uczniów Szkoły Podstawowej nr 110. Wymiary pracy nie powinny być mniejsze niż format A4, ani większe niż format A3. Prace można wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

Uczestnik lub uczestnicy mogą przekazać tylko jedną pracę.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora lub autorów pracy, klasę, a także tytuł baśni lub legendy, której poświęcona jest praca.

Pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi plastyki - Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 4.06.2018 r.