Aktualności

Kuratoryjny Konkurs z matematyki
Kuratoryjny Konkurs z matematyki

Drodzy Uczniowie,

informujemy, że 17 listopada 2017 roku o godzinie 9:00 odbędzie się I etap (szkolny) konkursu matematycznego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

Celem konkursu jest:
1) doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
2) rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,
3) wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,
4) promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
5) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do p. Moniki Głuchowskiej.

Zaproszenie na Ślubowanie Pierwszoklasistów
Zaproszenie na Ślubowanie Pierwszoklasistów

Projekt czytelniczy „Tajemnice książki, czyli podróże po literaturze”
Projekt czytelniczy „Tajemnice książki, czyli podróże po literaturze”

W miesiącach październik - grudzień w naszej szkole realizowany będzie projekt czytelniczy „Tajemnice książki, czyli podróże po literaturze”.

Październik od wielu lat obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szklonych, dlatego nasze działania rozpoczynamy od akcji „Jesienne drzewko czytelnicze”.

Przez cały miesiąc każdy, kto przeczyta książkę, będzie mógł się tym faktem pochwalić, dopinając kolorowy listek na drzewku.

Uczniowie klas I – III dopinają listek żółty, klas IV – VI – czerwony, zaś osoby dorosłe( pracownicy szkoły, rodzice, dziadkowie) listek w kolorze zielonym.

Na listku należy napisać swoje imię, klasa  (dotyczy uczniów) oraz imię i nazwisko autora książki wraz z tytułem.