Aktualności

PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”
PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office i zapisanie na płycie z rozszerzeniem ppt lub pptx. Prace mogą być indywidualne lub w zespołach dwuosobowych.

Projekt obejmuje treści matematyczne z zakresu wybranych działów matematyki klasy IV – VI, przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI. Prezentacja może składać się maksymalnie z 15 slajdów.

Celem projektu jest: rozwijanie zainteresowań matematyką i informatyką, utrwalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonalenie umiejętności prezentacji własnych prac.

Przykłady tematów:

Klasa IV:
•    Kolejność działań,
•    Systemy zapisywania liczb,
•    Jednostki długości, masy...

WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNY „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŻYCIE”
WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNY „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŻYCIE”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XIV edycji warszawskiego konkursu matematycznego „Z matematyką przez życie”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap – szkolny – odbędzie się w dn.  08.02.2018 r.
II etap – międzyszkolny – odbędzie się w dn. 12.04.2018 r.
 
Każdy etap polega na rozwiązaniu przez ucznia pięciu zadań tekstowych.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki w terminie od 28 stycznia do 5 lutego 2018 r.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Dnia 15.03.2018 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w konkursie, dokonują wpłaty w wysokości 9,00 zł do wychowawców klas w terminie do 30.01.2018 (włącznie). Konkurs jest rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych:

•    Żaczek – klasy II;
•    Maluch – klasy III-IV;
•    Beniamin – klasy V-VI.